תושבים ותושבות
מנכ”ל המועצה
במחלקה

מנכ”ל: דרור דבש
מזכירה: אלונה וייסבורג
עוזרת מנכל לענייני שירות לתושב: שחר מילנר

פרטי התקשרות

כתובת המחלקה: רח’ נחל סלעית 2א’
טלפון: 08-6596208
פקס: 08-6588707

מייל אלונה: alonav@MZP.org.il
מייל דרור: drord@MZP.org.il
מייל שחר: shahar@MZP.org.il

 

שעות קבלת קהל

יום ב: 16:00-19:00
בתיאום מראש מול מזכירת המחלקה – אלונה וייסבורג

שעות מענה טלפוני

יום א – ה: 08:30-15:00

חזון:

מימוש ערכי הליבה של המועצה המקומית מצפה רמון; ממלכתיות, מקצועיות ושירותיות, בתהליכי העבודה, בהתנהלותה ובהווייתה.

ייעוד:

 1. סיוע לראש המועצה בגיבוש המדיניות, בדגש על אופן ניהול המועצה והממשקים בין המועצה לתושבים, לבעלי העסקים ולמוסדות הפועלים ביישוב.
 2. סיוע לראש המועצה בהוצאה לפועל של התכניות האסטרטגיות והגשמתן.
 3. אחריות על כינוס וועדות המועצה ועבודתן התקינה, בדגש על מליאת המועצה והנהלת המועצה.
 4. גיבוש נהלי עבודה, דרכי פעולה והנחיות לכלל אגפי ומחלקות המועצה.
 5. הטמעת דפוסי עבודה, תוך שמירה על כללי האתיקה, היושרה והמנהל התקין.
 6. תיאום בין אגפי ומחלקות המועצה בפעילות השוטפת.
 7. ביצוע פרויקטים ואירועי דגל.
 8. בקרה ומעקב על ביצוע ההחלטות.
 9. בקרה על המוקד ופניות הציבור.
 10. אחריות על נושא הבטיחות והביטחון ביישוב.
 11. קשר עם היועץ המשפטי של המועצה וטיפול בנושאים משפטיים: מכרזים, חוזים והתקשרויות עם גורמי חוץ.
 12. אחריות למערכות המידע של המועצה.
 13. טיפול ותיאום בין מערכות החירום בישוב.
 14. ניהול כוח האדם בהתאם לצרכים ולתקציב המועצה.

מטה מנכ”ל ותחומי אחריות:

 1. כלל מנהלי האגפים והמחלקות
 2. כוח אדם
 3. בטחון
 4. בטיחות
 5. רישוי עסקים
 6. יחידה סביבתית
 7. מערכות מידע
 8. חופש המידע

 

בודק...