תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז פומבי 4/19 - הצעות לביצוע עבודות להקמה ופיתוח מגרש משחקים רטוב
  16/01/2019

  המועצה המקומית מצפה רמון מזמינה מציעים להשתתף במכרז פומבי לביצוע הקמה ופיתוח מגרש משחקים רטוב עבור המועצה המקומית מצפה רמון.

  לו"ז:

  כנס קבלנים חובה - יום חמישי 24.1.19 בשעה 11:00 במשרדי המועצה

  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 31.1.2019 לא יאוחר מהשעה 16:00

  מועד אחרון להגשת המכרז: יום רביעי 6.2.19 לא יאוחר מהשעה 12:00.

  לצפייה במסמכי המכרז - לחצו כאן

  לצפייה בתוכנית לדוגמא 1 - לחצו כאן

  לצפייה בתוכנית לדוגמא 2 - לחצו כאן

   

 • מכרז פומבי 1/18, 2/18, 1/19 - למכירת זכויות של החברה לפיתוח מצפה רמון בע"מ
  16/01/2019

  החברה לפיתוח מצפה רמון בע"מ מעוניינת למכור את הזכויות בנכס ומזמינה בזאת הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המקרקעין.

  החברה לפיתוח מצפה רמון, מכריזה על הארכת המועד להגשת ההצעות לרכישת זכויותיה בנכס המקרקעין במכרזים 1/18, 2/18.

  החברה לפיתוח מצפה רמון בע"מ ח.פ. 51026622 (להלן: "המוכרת") הינה הבעלים הרשום ובעלת הזכויות במקרקעין (חנויות מס' 6,7,8) , ברח' נחל ציה 7 במצפה רמון, המצויות במרכז מסחרי הידוע בשם "מרכז חכמוב", הידוע כגוש 39591, חלקה 7 (להלן: "המקרקעין" או "הנכס"), המהווה על פי תכנית מס' 2/114/03/27 מגרש ביעוד מסחרי.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום בסך של 500 ₪ אשר לא יוחזרו, במשרדי הנהלת חשבונות אצל אנה- רחוב נחל סלעית 2 א', מצפה רמון. בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. יש לתאם הגעה טלפונית במספר- 08-56596230 (אנה). יש לשלם במזומן/ העברה בנקאית/ צ'ק.

  החברה מודיעה

  לוחות זמנים לכלל המכרזים (1/18, 2/18, 3/18):

  • סיור מציעים (לא חובה) ייערך ביום ב' 28.01.2019, בשעה 10:00
  • שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר למייל:shacham.neta@gmail.com  עד לתאריך 31.1.19 בשעה 12:00
  • יש להגיש את ההצעה באופן ידני למשרדי המועצה המקומית מצפה רמון לא יאוחר מיום 12.02.2019 בשעה 12:00

  לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד זה.

  להורדת מסמכי מכרז 1/18 - לחצו כאן

  להורדת מסמכי מכרז 2/18 - לחצו כאן

  להורדת מסמכי מכרז 3/18 - לחצו כאן

   

 • מכרז זוטא 05/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניטור והדברה במרחב הציבורי במוסדות ציבור וחינוך במצפה רמון
  14/01/2019

  המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על קבלת הצעות לאספקת שירותי ניטור והדברה במרחב הציבורי במוסדות ציבור וחינוך במצפה רמון.

  כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו במעטפה סגורה עד ליום 29.1.29019 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הנהלת המועצה, ברח' נחל סלעית 2 א' במצפה רמון.

  הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו. לברורים ניתן לפנות בכתב בלבד למייל: drord@mitzpe-ramon.muni.il עד לתאריך: 22/01/19 בשעה 12:00.

  לצפייה במסמכי המכרז - לחצו כאן

דילוג לתוכן