תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז פומבי מס' 13/2018 להפעלת מועדון MR במצפה רמון
  02/12/2018

  מכרז פומבי מס'  13/2018  להפעלת מועדון MR במצפה רמון

  המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על פנייה לקבלת הצעות להפעלת מועדון MR  ברחוב הר בוקר 6/6-9, באזור התעשייה במצפה רמון בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז המצורפים .

  מועד אחרון להגשה 19/12/2018

 • מכרז פומבי מס' 35/2018 לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון
  14/11/2018

  מכרז פומבי מס' 35/2018

  לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון

  המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על קבלת הצעות מגופים שונים, לאספקת שירותי מיון,

  גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון.

  ביצוע העבודות מותנות וכפופות לאישור תקציב משרדי הממשלה /המשרד להגנת הסביבה.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגבייה של המועצה (טלפון 08-6596227/9), ברח' נחל ציחור 1,

  מצפה רמון, תמורת סכום של 500 ש"ח אשר לא יוחזר.

  סיור מציעים לצורכי הבהרות יתקיים ביום 28.11.18 בשעה 11:00. המפגש ליציאה לסיור יתקיים

  במשרדי אגף שפ"ע של המועצה, ברח' הר בוקר 9, מצפה רמון. ההשתתפות בסיור המציעים

  הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

   

  שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז והנספחים יופנו בכתב בקובץ WORD בלבד, לברורים ניתן לפנות בכתב בלבד למייל:  itaya@mitzpe-ramon.muni.ilעד לתאריך: 4.12.18, יש לוודא קבלת הפנייה בטל': 0523295317.

  יש להגיש את ההצעה באופן ידני למשרדי המועצה המקומית מצפה רמון, ברח' נחל סלעית 2 א' עד ליום שלישי 11.12.18 בשעה 14:00.

  לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד זה.

  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה בכתובת: https://mitzpe-ramon.muni.il/

                                                                                                                בברכה,

                                                                                                                        רוני מרציאנו מרום

                                                                                                          ראש המועצה המקומית מצפה רמון

   

  חוברת המכרז להורדה מצורפת כאן

דילוג לתוכן