_page
מכרזים
תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז למנהל/ת אגף שח"ק במצפה רמון
  26/07/2017

  למועצה מקומית מצפה רמון

  דרוש/ה

   מנהל/ת אגף שירותי חינוך קהילה (שח"ק)

   

  היקף משרה : 100%

   

  תנאי העסקה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

   

  כפיפות ארגונית: לראש הרשות ו/או למנכ"ל הרשות

   

   

  סוג תפקיד:

  מנהל אגף חינוך וקהילה – תפקיד חובה – סטטוטורי.

   

   

  תיאור התפקיד

   

  ייעוד:

  גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחומי החינוך, , הקהילה ושירותי הרווחה, ברוח המדיניות הכלל רשותית ובהלימה עם הנחיות משרדי החינוך, , הרווחה והשירותים החברתיים, וניהול מערך שירותי החינוך, הקהילה, והרווחה ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

   

   

  תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

  1. כמנהל החינוך ברשות מופקד על ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך, ללוות את פעולתם של כלל מוסדות החינוך ולבקרם (לרבות השירות הפסיכולוגי החינוכי); לקדם יוזמות פדגוגיות וחברתיות במערכת החינוך, לטפל בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
  2. אחראי/ת  לפיתוחה, לגיבושה וליישומה של מדיניות הרשות המקומית למתן שירותי חינוך, קהילה, ורווחה בהתאם ליעדים שנתיים ורב-שנתיים ובאישור הממונים.
  3. מקדם/ת גיבוש חזון אסטרטגי יישובי ארוך טווח בתחומים הנ"ל.
  4. אחראי/ת על תכנון עבודת שירותי החינוך, הקהילה, והרווחה.
  5. מוביל/ה גיבושה של תכנית עבודה כוללת המייצרת מענים כוללים לצרכי הקהילה ביישוב.
  6. הנחייה, פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת מחלקות החינוך והרווחה על כלל מוסדותיהם ביישוב.
  7. אחראי/ת על ניהול מושכל של תקציבי החינוך, והרווחה, ממקורות ממשלתיים תוך גיוס תקציבים ממקורות חיצוניים.
  8. מקדם/ת פרוגראמות בינוי ותקצובם תוך מתן מענה עתידי לצורכי האוכלוסייה בתחומי החינוך, הקהילה,  והרווחה ביישוב ומתן מענה לפיתוח העתידי.
  9. מייצג/ת הרשות בענייני חינוך, קהילה,  ורווחה מול גורמי חוץ.
  10. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

   

  דרישות התפקיד:

   

  1. בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר בארץ או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לעניין זה או מי שנתקיימו בו כל אלה.
  • בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
  • בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה.
  • עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

   

  1.        הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע:  בעל תעודת הוראה, שנותן מוסד
   להכשרת עובדי הוראה בישראל, בית ספר לחינוך של מוסד מוכר, או מוסד להכשרת מורים בחו"ל,
   מועמד שאין לו תעודת הוראה יתחייב להשלים לימודי הוראה תוך שנתיים מיום קבלתו במכרז.  

   

  1. בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך / רווחה, או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך.

   

   

   

   

  כישורים אישיים:

   

  רמה אישית גבוהה, יחסי אנוש מעולים, ניסיון בניהול מו"מ בדרג בכיר, כושר שכנוע והדרכה, כושר הבעה בכתב ובע"פ, הכרת המערכת הציבורית ויכולת מוכחת בניהול וארגון בתחום המקצועי, אחריות, אמינות ומהימנות, קפדנות ודייקנות, החלטיות וסמכותיות, יכולת ארגון תכנון וסדר, רב משימתיות, יכולת ניהול והנעת עובדים, יכולת עבודה בצוות.

   

   

  דרישות מיוחדות:

   

  עבודה בשעות בלתי שגרתיות ונכונות לשעות עבודה מרובות, נכונות לנסיעות במסגרת העבודה.

   

  הערה

  • א. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תענינה ותידחינה על הסף.
  • ב. כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

   

   

   

  איוש/זמינות התפקיד באופן המידי

   

   

  בכבוד  רב,

                                                                                                                                                                       רוני מרום

  ראש המועצה

   

   

   

   

   

  לפרטי המכרז יש להקליק כאן

   

   

   

   

 • הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר
  24/07/2017
 • הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית במועצה המקומית מצפה רמון
  17/07/2017

  מסמכי המכרז יועמדו למכירה בימים א' – ה' בין השעות 08:30-15:00, במשרדי הגבייה של המועצה המקומית המועצה, שברח' נחל ציחור 1, מצפה רמון (להלן: "משרדי הגבייה"), תמורת סך של  2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה), בשיק לפקודת "המועצה המקומית מצפה רמון".

  יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן בכנס קבלנים חובה שיתקיים במשרדי המועצה ביום   26/7/2017   בשעה  12:00.  טלפון לבירורים: מנכ"ל המועצה,  מר דרור דבש, טל':  08-6596208.

  ויובהר, השתתפות בסיור הקבלנים לכל אורכו, הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

  לאחר כנס הקבלנים, יש להעלות שאלות הבהרה בכתב, בקובץ Word בלבד, לידי דרור דבש , מנכ"ל המועצה, לדוא"ל: drord@mitzpe-ramon.muni.il, ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:
  08-6596208 ,  וזאת עד ליום  15/8/2017 עד השעה  14:00.

  יש להגיש הצעות עד ליום    30/8/2017 ולא יאוחר מהשעה  12:00.

  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 • מכרז להפעלת בר במועדון הג'אז
  14/06/2017
  תאריך אחרון להגשה - 21/6/17
 • מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי מצפה רמון
  12/06/2017
  לפרטים נוספים לחצו על הקובץ המצורף. בקשות יתקבלו עד ליום 26.6.2017 בשעה 12:00.
 • מכרז - דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת
  19/05/2017

  לוגו המועצה האזורית רמת הנגב

  למועצה אזורית רמת הנגב דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת

     
דרושים
תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז למנהל/ת אגף שח"ק במצפה רמון
  26/07/2017

  למועצה מקומית מצפה רמון

  דרוש/ה

   מנהל/ת אגף שירותי חינוך קהילה (שח"ק)

   

  היקף משרה : 100%

   

  תנאי העסקה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

   

  כפיפות ארגונית: לראש הרשות ו/או למנכ"ל הרשות

   

   

  סוג תפקיד:

  מנהל אגף חינוך וקהילה – תפקיד חובה – סטטוטורי.

   

   

  תיאור התפקיד

   

  ייעוד:

  גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחומי החינוך, , הקהילה ושירותי הרווחה, ברוח המדיניות הכלל רשותית ובהלימה עם הנחיות משרדי החינוך, , הרווחה והשירותים החברתיים, וניהול מערך שירותי החינוך, הקהילה, והרווחה ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

   

   

  תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

  1. כמנהל החינוך ברשות מופקד על ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך, ללוות את פעולתם של כלל מוסדות החינוך ולבקרם (לרבות השירות הפסיכולוגי החינוכי); לקדם יוזמות פדגוגיות וחברתיות במערכת החינוך, לטפל בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
  2. אחראי/ת  לפיתוחה, לגיבושה וליישומה של מדיניות הרשות המקומית למתן שירותי חינוך, קהילה, ורווחה בהתאם ליעדים שנתיים ורב-שנתיים ובאישור הממונים.
  3. מקדם/ת גיבוש חזון אסטרטגי יישובי ארוך טווח בתחומים הנ"ל.
  4. אחראי/ת על תכנון עבודת שירותי החינוך, הקהילה, והרווחה.
  5. מוביל/ה גיבושה של תכנית עבודה כוללת המייצרת מענים כוללים לצרכי הקהילה ביישוב.
  6. הנחייה, פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת מחלקות החינוך והרווחה על כלל מוסדותיהם ביישוב.
  7. אחראי/ת על ניהול מושכל של תקציבי החינוך, והרווחה, ממקורות ממשלתיים תוך גיוס תקציבים ממקורות חיצוניים.
  8. מקדם/ת פרוגראמות בינוי ותקצובם תוך מתן מענה עתידי לצורכי האוכלוסייה בתחומי החינוך, הקהילה,  והרווחה ביישוב ומתן מענה לפיתוח העתידי.
  9. מייצג/ת הרשות בענייני חינוך, קהילה,  ורווחה מול גורמי חוץ.
  10. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

   

  דרישות התפקיד:

   

  1. בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר בארץ או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לעניין זה או מי שנתקיימו בו כל אלה.
  • בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
  • בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה.
  • עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

   

  1.        הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע:  בעל תעודת הוראה, שנותן מוסד
   להכשרת עובדי הוראה בישראל, בית ספר לחינוך של מוסד מוכר, או מוסד להכשרת מורים בחו"ל,
   מועמד שאין לו תעודת הוראה יתחייב להשלים לימודי הוראה תוך שנתיים מיום קבלתו במכרז.  

   

  1. בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך / רווחה, או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך.

   

   

   

   

  כישורים אישיים:

   

  רמה אישית גבוהה, יחסי אנוש מעולים, ניסיון בניהול מו"מ בדרג בכיר, כושר שכנוע והדרכה, כושר הבעה בכתב ובע"פ, הכרת המערכת הציבורית ויכולת מוכחת בניהול וארגון בתחום המקצועי, אחריות, אמינות ומהימנות, קפדנות ודייקנות, החלטיות וסמכותיות, יכולת ארגון תכנון וסדר, רב משימתיות, יכולת ניהול והנעת עובדים, יכולת עבודה בצוות.

   

   

  דרישות מיוחדות:

   

  עבודה בשעות בלתי שגרתיות ונכונות לשעות עבודה מרובות, נכונות לנסיעות במסגרת העבודה.

   

  הערה

  • א. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תענינה ותידחינה על הסף.
  • ב. כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

   

   

   

  איוש/זמינות התפקיד באופן המידי

   

   

  בכבוד  רב,

                                                                                                                                                                       רוני מרום

  ראש המועצה

   

   

   

   

   

  לפרטי המכרז יש להקליק כאן

   

   

   

   

 • דרוש/ה רכז/ת צמיחה גיאוגרפית במצפה רמון
  26/07/2017

  דרוש/ה רכז/ת צמיחה דמוגרפית למצפה רמון!

  את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי הרשות לפיתוח הנגב, במייל revital@negev.co.il עד יום ה-10.8.2017 בשעה 12:00

  למכרז המלא נא ללחוץ כאן

 • מהנדס/ת בניין
  12/07/2017
  מהנדס/ת בניין חברה הפועלת בתחום הבינוי והתשתיות דרוש/ה מהנדס/ת בניין לניהול ובקרת פרויקטים   דרישות התפקיד: תואר ראשון בהנדסה אזרחית - חובה שלוש שנות ניסיון בניהול פרויקטים בתחום בנין ותשתיות - יתרון ניסיון מוכח בחישוב והכנת כתבי כמויות ובקרה עליהם בעל מוטיבציה גבוהה וניחן בכישורים בינאישיים טובים העבודה במצפה רמון שנות נסיון:3-4 שנים שכר: במעמד הראיון הטבת רכב     קו"ח יש לשלוח: rdadush@ies.gov.il
 • ביה"ס הדמוקרטי "רותם" מחפש אנשי חינוך מובילים לשנת הלימודים תשע"ח
  26/06/2017
  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל: rotemschool2009gmail.com לפרטים נוספים: 0524703685
 • לחברת תשתיות דרוש מפעיל מתקן טיהור שפכים באזור מצפה רמון
  26/06/2017
  בעל חוש טכני, רצוי עם ניסיון קודם, תושב מצפה רמון והסביבה. העבודה עם רכב צמוד. קו"ח יש להעביר למייל: Jetline102@gmail.com
 • דרושים במתנ"ס מצפה רמון!
  28/05/2017
    לתשומת לבכם: 4 משרות חדשות במתנ"ס:   כם!
 • לרשת מלונות ישרוטל במצפה רמון דרושים/ות - בראשית/פונדק רמון
  28/05/2017
  חדרנים/ות – למלון בראשית סטיוארטים – למלון פונדק רמון ** המשרות כוללות עבודה בסופי שבוע ובחגים. לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים: ג'ני: 08-6598015 דוא"ל: jennyb@isrotel.co.il
 • דרושים/ות לעמותת מט"ב המתמחה בשירותי טיפול ורווחה בתחום הסיעוד
  20/05/2017

  לוגו מטב

   

  דרוש/ה אב/אם בית למרכז יום וקהילה תומכת במרכז יום מצפה רמון

  היקף משרה: 1/4 משרה
  מרכז יום:
  – ביצוע עבודות תיקונים, תחזוקה והזמנת אנשי שירות, השגחה על ביצוע עבודות התיקון המתבצעות.
  – אחריות להזמנת ציוד.
  – הגעה של אב/אם בית  למרכז בעיתות חרום, קריאת המוקד האזרחי, כיבוי אש וכיו"ב בכל שעות היממה.
  קהילות תומכות:
  – הענות לקריאות מצוקה של מנויים, קבלת הודעות ממוקד קריאות מצוקה.
  – מתן עזרה בתיקוני בית קלים בבתי מנויים.
  תיווך עם בעלי מלאכה לתיקונים.
  דרישות:
  ידע טכני בסיסי בתחזוקה של מבנים, ציוד מערכות והפעלה של המרכז (כמערכות חשמל, צבע, רטיבות וכו')
  שפת רוסית – יתרון.
  חשמלאי מוסמך – יתרון.
   

  דרוש/ה עובד/ת תעסוקה/מלאכה

  – העברת חוג מלאכת יד.
  – ריכוז ובניית תכניות תעסוקה למדריכים שונים.
  – ריכוז ומעקב אחר חוגים ופעילויות ומדריכי החוגים והמשתתפים, ודיווח למנהל המרכז אחר שינויים החלים בהשתתפותו של המבקר, ועל התחום עליו הוא ממונה.
  – פרסום מערכת השעות של החוגים והפעילויות.
  – ארגון והפעלת פעילויות ואירועים (כולל שיתוף בני המשפחה ועובדי המרכז).
  – פיתוח תחומי הפעלה חדשים.
    דרישות:
  -ניסיון בהדרכה וארגון פעילויות, פנאי ותרבות, כגון עבודות יד ויצירה.
  -דובר/ת שפת רוסית – יתרון.
     
  • שליחת קורות חיים  ניתן להעביר לכתובת המייל: samuels@matav.org.il
 • דרושים/ות עובדים/עובדות להפעלת חנות
  19/05/2017
  לוגו רשת חנויות כוורת לחיילים
  לרשת חנויות הנוחות של האגודה למען החייל בישראל, דרושים/ות עובדים/עובדות להפעלת חנות הרווחה בבית הספר לקצינים (בה"ד1) לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכאל רפפורט , מנהל כוורת בה"ד 1 נייד:052-6878503
  ..... ........ ..........  
 • למלונות בראשית ופונדק רמון דרושים/ות עובדים/ות
  19/05/2017
  לוגו רשת מלונות ישרוטל
  בראשית: טבחים, מלצרים, פקידי קבלה, בל בוי, פול בוי, תורן אחזקה
  פונדק רמון: חדרנים, מלצרים, טבחים, פקידי קבלה
  לשליחת קו"ח ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לג'ני 08-6598015
   
נגישות