מכרזים
תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז לאיתור מועמד/ת לספרן/ית לספריה הציבורית
  21/02/2018
  דרישות התפקיד:
  • תואר אקדמי- עדיפות לתואר בספרנות או תעודת "ספרן מורשה"
  • יתרון לבעל/ת ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות בספריה
  • בעל/ת יוזמה ויכולת לפיתוח שירותים חדשים
  • מתן שירות לציבור
  • יכולת הקשבה ועזרה לזולת
  • יכולת עבודה בצוות
  היקף משרה: 100%

  קורות חיים יש להגיש למתנ"ס מצפה רמון עד ליום חמישי, ה- 1.3.18 לא יאוחר מהשעה 12:00

  פקס: 08-6596046  | דוא"ל: Mizpe@matnasim.org.il

   
 • מכרז לרכישת נכסי מקרקעין-משרד הביטחון
  07/02/2018

  משרד הביטחון מזמין בזאת להגיש הצעות לרכישת הנכסים המתוארים בטבלה המצורפת. כמו כן, סכום הפיקדון הנדרש כתנאי להשתתפות במכרז מפורט בטבלה.

  מובהר, כי ברשות משרד הביטחון מצויה חוות דעת שמאי ביחס להערכת שווי הנכסים המוצעים לעיל אשר לא מפורסמת. להערכה זו יינתן משקל מכריע בבחינת ההצעות השונות, -
  זאת מבלי לגרוע מן האמור להלן, כי משרד הביטחון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
  על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיזי ואפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישוי,
  תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב.
  הצעות לרכישת נכס יש להגיש על גבי טופס הצעה, בצרוף "נוהל המכרז" וחוזה מכר וכן כל מסמך המצוין בנוהל המכרז, כאשר כל המסמכים חתומים ע"י המציע.

  את המסמכים הנ"ל ניתן לקבל במשרדי חברת נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ברח' אפעל 25 , פתח תקווה, קומה 15 בימים א' ה', בשעות - 09:00 – 16:30 אצל עו"ד ספיר כהן ו/או באתר האינטרנט של
  משרד הביטחון בכתובת : www.mod.gov.il/pages/business/dirot.asp .
  את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנזכרים בנוהל המכרז כשהם חתומים, יש להכניס למעטפה, לסוגרה, לרשום עליה מספר מכרז ולשלשל לתיבת המכרזים שמספרה 24 המצויה בתל אביב רח' קפלן –
  37 פינת דוד אלעזר )ליד שער ויקטור(, וזאת החל מיום 81.20.0211 ועד ליום .2018.0311 בימים א' ה' בין השעות - 16:00-:0008 .
  על המציע לצרף כפיקדון המחאה בנקאית, הכל בהתאם להוראות נוהל המכרז, בסכומים הנקובים בעמודת "גובה הפיקדון" של הטבלה דלעיל, בהתאמה למכרז ולנכס הרלוונטי.
  הצעות שתוגשנה ללא פיקדון ושאינן ערוכות בהתאם להוראות נוהל המכרז ותנאיו, תיפסלנה על הסף.
  לא ישולמו דמי תיווך.

  לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות אל עו"ד ספיר כהן ו/או אבי עודד חברת נכסי אריאל פרויקטים בע"מ טל' - 7615338-03/8331615-03 , בשעות העבודה ובימי העבודה המצוינים לעיל.
  שאלות הבהרה ניתן לשלוח לפקס' 03-6153380 עד ליום 11.03.2018 בשעה 16:00

דרושים
תיאור
תאריך פרסום
 • למרכז יום במצפה רמון דרוש/ה אם/אב בית וקהילה תומכת
  19/02/2018

  תיאור התפקיד:

  קהילה תומכת:

  - ניהול קשר שוטף עם חברי הקהילה כולל ביקורי בית, היענות לקריאות, סיוע בתיקונים ובקשר עם נותני שירותים.

  - השתתפות בפעולות השיווק של הפרויקט לשם הגדלת מספר חברי הקהילות.

  - זמינות 24/7 לקריאות של מינויים.

  מרכז יום:

  - אחריות לשמירה של מבנה מרכז היום, הציוד בו ומערכות הפעלה במרכז וטיפול שוטף בהם.

  - אחריות לביצוע עבודות תיקונים ותחזוקה בכל המערכות הנ"ל.

  - הגעה למרכז בעתות חרום, לקריאת המוקד האזרחי, כיבוי אש וכו', בכל שעות היממה.

   

  דרישות התפקיד:

  -ידע טכני בסיסי בתחזוקת מבנים, ציוד מערכות והפעלה של המרכז (כמערכות חשמל, צבע, רטיבות וכו' ).

  -דובר/ת השפה הרוסית - יתרון.

  -חשמלאי מוסמך – יתרון.

  -יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה, לב רחב ויכולת נתינה.

  לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים: 08-9952591  |  Mramon@matav.org.il

   

   

 • דרוש/ה רכז/ת לתכנית "אסיף מצפאי" ו"שפת מדבר"- מרכז הצעירים מצפה רמון
  11/02/2018

  תיאור התפקיד

  התפקיד כולל שני רכיבים:

  • רכז תכנית אסיף מצפאי
  1. 'אסיף מצפאי' הינה תכנית קהילתית-סביבתית הפועלת במרכז הצעירים מצפה רמון מזה 3 שנים.
  2. תכנית זו מעודדת, מכשירה, מלווה ומטפחת יזמות חברתית-סביבתית ומקדמת קהילה בת קיימא במצפה רמון.
  3. במסגרת התכנית הרכז ינהל, ילווה, ידריך ויטפח את היזמים הנבחרים מידי שנה.
  4. הרכז יהיה אחראי על ניהול תקציב התכנית במלואו. הכנת דו"חות תכנון מול ביצוע וניהול הקשר עם הרשויות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים.
  5. הרכז יהיה אחראי להוצאה לפועל של פרסום ושיווק התכנית.
  • רכז מנהלת 'שפת מדבר'
  1. 'שפת מדבר' הינה תכנית לפיתוח תיירותי – חקלאי של יובלי נחל צין הנמצאים בין מצפה רמון לכביש 171 ובה"ד 1. במרחב זה מגוון שימושים: חקלאות, תיירות, חציבה, יישובים, אקולוגיה ועוד. בשל האצה צפויה של פיתוח התכנית, מספר רשויות ציבוריות הפועלות במרחב החליטו על הקמת מנהלת לניהול מרחב התכנית.
  2. תפקידה של המנהלת יהיה לקבוע מדיניות מרחבית בהתאם לקונפליקטים וההזדמנויות, וכן להוות מנגנון לתיאום בין הגופים הפועלים במרחב.
  3. הרכז יניע את הקמת המנהלת, יתאם בין הגורמים השונים, ירכז פגישות שוטפות של צוותי עבודה והמנהלת, יכתוב תכניות עבודה ויעקוב אחר יישומן, יעמוד בקשר שוטף עם נציגי רשויות וגופים פרטיים, יכתוב מסמכים שונים, יקרא וינתח מסמכים מקצועיים וישתתף בסיורי שטח.

  תנאי סף:

  1. בעל השכלה אקדמית רלוונטית (עדיפות לתואר ראשון בגיאוגרפיה, סביבה וכיו"ב).
  2. ניסיון בניהול תקציב ועבודה מול רשויות ומשרדי ממשלה.
  3. שליטה ביישומי מחשב (אינטרנט וכלי Office).
  4. ניסיון בהדרכה.

  דרישות נוספות:

   1. יחסי אנוש מעולים
   2. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ויכולת עמידה מול קהל
   3. אוריינטציה קהילתית
   4. יכולת עבודה בצוות
   5. תשוקה ללמידה, לקידום ולטיפוח יזמות
   6. יכולת כתיבת תכניות עבודה ודו"חות פעילות
   7. גמישות ניהולית והתאמה לתנאים וסיטואציות משתנות
  • תושב היישוב – יתרון

  היקף משרה: 100%

  תחילת עבודה מיידית

  רק מועמדים מתאימים יענו

  מועמדות יש להגיש עד 04.03.2018 בשעה 14:00 לכתובת המייל tzeirim@mitzpe-ramon.muni.il

  או במזכירות מרכז הצעירים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הצעירים בטלפון 08-6736769.

 • דרוש/ה בקר/ית לתכנית "ניצנים"
  13/02/2018

  חברת "מרמנת" הינה חברה שעוסקת בניהול וארגון פרויקטים למשרדים ממשלתיים. בימים אלה מגייסת החברה בקר/ית לצהרונים של תכנית ניצנים מטעם משרד החינוך- במצפה רמון ובמדרשה.

  התפקיד כולל:

  • בדיקת בעלי התפקידים הנוכחים בפועל במוסדות החינוך השונים.
  • צפייה בפעילויות המתקיימות.
  • בדיקת קיום תשתיות וציוד נדרש.
  • רישום פרטי הבקרה ועדכונם דרך מערכת ממוחשבת באמצעות מכשיר טאבלט (שאנחנו נספק לבקר).
  • העבודה במשרה מיידית, גמישה וחלקית בן הימים א'-ה' בין השעות 13:00-16:00.
  • העבודה במצפה רמון ומדרשת בן גוריון (7 בקרות בחודש בבן גוריון ובקרה אחת במדרשת בו גוריון)
  • אין דרישות מיוחדות. מתאים גם לאנשים שמחפשים עבודה במשרה חלקית או השלמת הכנסה.
  • בקרה אורכת עד חצי שעה.
  • שכר ישולם עפ"י כמות בקרות (בין 30-60 ₪ לבקרה – תלוי בכמות הכיתות שיש לבדוק). להלן פירוט:
  סוג הבקרה שכר לבקרה תשלום נסיעות* משך זמן בקרה מוערך
  בקרה רגילה במוסד חינוכי הכולל 1-2 מסגרות 30 ₪ 15 ₪ עד 20 דקות
  בקרה רגילה במוסד חינוכי הכולל 3-5 מסגרות 45 ₪ 15 ₪ עד 25 דקות
  בקרה רגילה במוסד חינוכי הכולל 6 מסגרות ומעלה 60 ₪ 20 ₪ עד 30 דקות
  בקרה חוזרת במוסד חינוכי 27 ₪ 15 ₪ עד 15 דקות

  לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים ניתן לפנות לספיר כהן, רכזת משאבי אנוש ורווחה בחברת "מרמנת"

  טלפון: 073-2955603 | פקס: 073-2955985 | דוא"לsapir_c@marmanet.co.il

   

   

   

 • למעון גוונים לגיל הרך דרוש/ה מטפל/ת
  11/02/2018

  הגדרת התפקיד:

  • להקנות לילדים הרגלים ועצמאות; באכילה, שינה, ניקיון וכדומה.
  • להפעיל את הילדים בקבוצות, תוך ערנות, רגישות והקשבה לכל ילד וצרכיו.
  • ליישם ולבצע את התוכניות החינוכיות בכיתה כפי שנקבע בסדר היום תוך גמישות והקפדה על כללי בטחון ובטיחות.
  • התפקיד כולל בין היתר החלפת חיתולים, האכלה, ניקיון הילדים והסביבה, הרמת התינוקות, השכבה לישון, השגחה ועוד (העבודה כוללת מאמץ פיזי).

  תיאור התפקיד:

  • טיפול וחינוך לילדים בגיל הרך, בגילאי 3 חודשים ועד 3 שנים.
  • שעות עבודה גמישות בין 7:00-16:00
  • עבודה במשרה חלקית או מלאה. היקף המשרה נקבע על פי מספר הילדים במעון.
  • עבודה פיזית, במקביל לעבודה חינוכית, מאתגרת ומספקת.
  • עבודה בצוות המחייבת שיתוף פעולה מחד, וקבלת תמיכה, ייעוץ והכוונה מאידך.

  דרישות התפקיד:

  • השכלה תיכונית- לפחות
  • גישה חמה לילדים ולעבודה עם ילדים
  • כושר גופני תקין (ללא מגבלות רפואיות)
  • נכונות לעבודה בשעות גמישות
  • יכולת עבודה בצוות
  • תעודה לסיווג מקצועי למטפלות- יתרון
  • ניסיון בעבודה עם ילדים- יתרון

  לפרטים ולקביעת ראיון, מוזמנים/ות לפנות לרונית : 054-8128155

   

 • דרושה מדריכה למועדון הנערות מצפה רמון
  15/11/2017
  למועדון הנערות במצפה רמון דרושה מדריכה בשכר ל-10 שעות שבועיות. במועדון כ-15 נערות בכיתות ז'-ט'. המועדון מתקיים שלושה ימים בשבוע בין השעות 16:00-18:30, כאשר בימי ראשון ישנה פעילות לכיתה ז', ימי שני פעילות לכיתות ח'-ט', ובימי רביעי סדנא מתחלפת משותפת לכל הנערות. במועדון אוהבות הבנות לבשל ארוחות ערב שונות, לאפות עוגות ועוגיות, לשחק במשחקים השונים, להכין יצירות וגם להיעזר לימודית. המשרה כוללת הכנת פעילויות שונות מדי שבוע לימי ראשון ושני. למועדון ישנה עו"ס המלווה אותו באופן צמוד, התפקיד כולל גם שעת הדרכה. לפרטים נוספים: שני דנינו, עו"ס המועדון 0546505373  
 • דרושים/ות בגני הילדים במצפה רמון
  30/07/2017

   דרושים/ות במערכת החינוך:

  1. דרושות/ים סייעות/ים לגני הילדים.

  2. דרושים/ות מדריכים/ות להפעלת חוגים בגני הילדים, דרך תכנית "קרן קרב" בתחומי האומנות, מוסיקה, ספורט ומדעים.

       לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים ניתן לפנות לדורית ביטן, רכזת הגנים במועצה:

  דוא"ל: DoritB@mitzpe-ramon.muni.il

  או בטל': 08-6596203

  מזכירות אגף שח"ק: 08-6596221/228

   

   

   

   

 • דרושים/ות עובדים/עובדות להפעלת חנות
  19/05/2017
  לוגו רשת חנויות כוורת לחיילים
  לרשת חנויות הנוחות של האגודה למען החייל בישראל, דרושים/ות עובדים/עובדות להפעלת חנות הרווחה בבית הספר לקצינים (בה"ד1) לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכאל רפפורט , מנהל כוורת בה"ד 1 נייד:052-6878503
  ..... ........ ..........