תושבים ותושבות
מבקר וממונה על תלונות הציבור
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

דוד שטרק, רו”ח

 

פרטי התקשרות

כתובת המחלקה: רח’ נחל סלעית 2א’
פקס: 08-6587478
מייל:davids@mzp.org.il

ניתן לתאם פגישה דרך המייל

להגשת פנייה לתלונות הציבור – לחצו כאן

מבקר המועצה פועל מכוח צו המועצות המקומיות המגדיר את תפקידיו ואת דרכי עבודתו:

לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

דו”חות מבקר המועצה:

דו”ח ביקורת לשנת 2023

דו”ח ביקורת לשנת 2022

דו”ח ביקורת לשנת 2021

דו”ח ביקורת לשנת 2020

דו”ח ביקורת לשנת 2019

דו”ח ביקורת לשנת 2018 

דו”ח ביקורת לשנת 2017

דו”ח ביקורת לשנת 2016

דו”ח ביקורת לשנת 2015

כחלק מתפקידו של מבקר המועצה, הוא משמש גם כממונה על תלונות הציבור- להגשת תלונה לחצו כאן

דו”חות הממונה על תלונות הציבור:

דו”ח תלונות הציבור לשנת 2019

דו”ח תלונות הציבור לשנת 2018

דו”ח תלונות הציבור לשנת 2017

דו”ח תלונות הציבור לשנת 2016

דו”ח תלונות הציבור לשנת 2015

 

 

בודק...