תושבים ותושבות
אילו עסקים נדרשים לרישיון עסק?

לא כל עסק נדרש להוציא רישיון על פי חוק רישוי עסקים. שר הפנים פרסם, על פי סמכותו בחוק רישוי עסקים, צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע”ג-2013 (“הצו”), בו מפורטת רשימת כל העסקים החייבים ברישיון עסק לפי חלוקה ל 10 קטגוריות עיקריות. סוגי העסקים הטעונים רישוי מכונים גם “פריטי רישוי“.

קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 2: דלק ואנרגיה

קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4: מזון

קבוצה 5: מים ופסולת

קבוצה 6: מסחר ושונות

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8: רכב ותעבורה

קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

להלן הנתונים שניתן למצוא בצו לגבי כל עסק הטעון רישוי:

  1. מספר פריט הרישוי
  2. שם ותיאור העיסוק הנכלל בפריט הרישוי.
  3. רשימת נותני האישור: יש לשים לב כי ביחס לכל פריט רישוי יידרש אישורם של הגורמים אשר בטור הרלוונטי להם מסומן +.
    על פי הוראות סעיף 6(ד) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגורמים נוספים לשם קבלת אישורם בטרם יינתן לעסק רישיון.
  4. עסקים היכולים לקבל רישיון בהליך מזורז. ראו פרק רישוי דיפרנציאלי. למעבר לפרק לחצו – כאן.
  5. תוקף הרישיון: לכמה שנים יינתן הרישיון. על פי הוראות סעיף 7א (ג) לחוק, רשות הרישוי רשאית לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר מהאמור בצו ובלבד שלא תפחת משנה, אלא אם מדובר בעסק זמני מטבעו כדוגמת אירוע חד פעמי.
  6. חיקוק אחר: חוקים נוספים שיש לעמוד בדרישותיהם והמחייבים רישוי נוסף לעסק, בטרם מתן הרישיון. עמידה בתנאי חוקים אלו היא תנאי לקבלת רישיון.

לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע”ג-2013 לחצו – כאן.

לאתר משרד הפנים “הצו החכם” – מנוע חיפוש בתוספת לצו רישוי עסקים לחצו – כאן

בודק...