תושבים ותושבות
הגבלת עישון בבתי העסק

החוק מחייב כל בעל עסק, שבו מוכרים מוצרי טבק או מקומות בהם יושבים אנשים, לתלות שלטים האוסרים עישון בתוך העסק.
גם בבתי אוכל קיימות הגבלות חמורות על עישון ונקבעו הכללים המאפשרים למעשנים לעשן במקומות מוגדרים.

בעל העסק צפוי לקנסות על פי חוק במידה וימצא כי יש מעשנים במקום אסור.

מצורף נוהל הגבלות על עישון וכן הנחיות שילוט בעסק.

להנחיות איסור עישון והגבלת מכירת מוצרי טבק לחץ – כאן.

בודק...