תושבים ותושבות
שמירה על ניקיון המדרכה בחזית העסק

באחריות בעל העסק לשמור על ניקיון המדרכה מול העסק שלו עד הכביש.

בודק...