תושבים ותושבות
איסור הצבת מתקני תצוגה ודוכני מכירה בשטח ציבורי

באם הנך מבקש להוציא אל מחוץ למבנה העסק מתקני תצוגה וסחורה באופן קבוע או לתקופה מסוימת עליך לפנות לאגף שפ”ע לקבלת אישור. אישור אגף שפ”ע יצורף לתיק רישוי העסק במחלקת רישוי עסקים.

להנחיות להצבת דוכנים ועמדות תצוגה והוצאת סחורה מחוץ לעסק לחץ – כאן.

בודק...