תושבים ותושבות
הצבת מתקנים על גג וחזיתות מבנה העסק
  • על גג המבנה בו מצוי העסק, ובתנאי שהגג עשוי בטון, יוכל בעל העסק להתקין את המתקנים הבאים בלבד, המשרתים את העסק-  דוד שמש, קולט שמש או מעבה למזגן (“המתקנים המותרים”).
  • מעבר ל”מתקנים המותרים”, בעל העסק לא יתקין או יציב מתקנים, מערכות או אלמנטים אחרים מסוג כלשהו על גג המבנה בו מצוי העסק, ללא קבלת היתר ממהנדסת המועצה, אלא אם הם מותרים על פי היתר הבניה של המבנה.
  • בעל העסק לא יתקין ולא יציב כל מערכות או אלמנטים מכל סוג שהוא על גבי הקירות החיצוניים של המבנה בו מצוי העסק, למעט שילוט חיצוני לגביו קיבל היתר נפרד.
בודק...