תושבים ותושבות
הגשת השגה

השגה על החלטת נותן אישור

 • במידה והינך סבור כי דרישות נותן האישור שגויות- ניתן להגיש עליהן השגה בתוך 30 יום ל”גורם בכיר” במשרד של נותן האישור. ניתן למצוא באתר האינטרנט של כל משרד רלוונטי, מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות בהשגה.
 • הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בסכום הזהה לאגרת הגשת בקשה לרישיון עסק. האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי.
 • במידה ואינך מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים ולבקש את פרטיו של גורם ההשגה העדכני.

השגה על החלטת רשות הרישוי

 • את ההשגה על החלטת רשות הרישוי יש להגיש לגב’ שירה בן יתח
  פרטי התקשרות:
 • טל: 052-6258181
 • מייל: shirab@MZP.org.il
 • הגשת השגה כרוכה בתשלום בגובה אגרת בקשה לרישיון לקופת המועצה.
 • לטופס השגה לחץ – כאן.
 • חשוב- הגשת השגה אינה מתלה את החלטת נותן האישור או רשות הרישוי, אלא אם הוחלט בכתב אחרת.

נותני האישור העיקריים לעניין הגשת השגה

משטרה- לחץ כאן.

מכבי אש- לחץ כאן.

משרד החקלאות- לחץ כאן.

המשרד להגנת הסביבה- לחץ כאן.

משרד הבריאות- לחץ כאן.

משרד העבודה- לחץ כאן.

בודק...