תושבים ותושבות
אנשי קשר

שם המחלקה

כתובת

טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

מחלקת רישוי עסקים

08-6596256

shilas@mzp.org.il

מחלקת הנדסה

08-6596256

vaada@mitzpe-ramon.muni.il

משטרת ישראל

08-6543444

dimona@police.gov.il

משרד הבריאות

08-6263482

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

08-6264713

Pikuah.avoda.south@labor.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

6016*

sharonl@moag.gov.il

המשרד להגנת הסביבה

08-6264020

rishuydarom@sviva.gov.il

כבאות והצלה

4964*

מורשה נגישות מטעם המועצה

08-6596244

dorons@mzp.org.il

פקח רישוי עסקים

08-6212628

elic@mzp.org.il

וטרינר עירוני

08-6212628

nicolaib@mzp.org.il

יחידה סביבתית

08-659620

itaya@mzp.org.il

בודק...