תושבים ותושבות
דרישות המועצה מעסקים נפוצים

הדרישות מעסקים ספציפיים באות בנוסף לדרישות נותני האישור הארציים והדרישות וההנחיות הכלליות של המועצה.
על בעל העסק לקרא את הדרישות וההנחיות ולקיימן, ככל שהן רלוונטיות לעסקו.

בודק...