תושבים ותושבות
אירועים המוניים תחת כיפת השמים

אירועים המוניים ואירועים חד פעמיים, שנועדו ל 500 אנשים ויותר, טעונים רישיון עסק.
אירועים אלו הם אירועים הנערכים, במקומות פתוחים. הליך הוצאת הרישיון לאירוע מתנהל בלוח זמנים קצר עד לרגע פתיחת האירוע.  בנוסף לכך, אירוע שכזה נערך בנוהל עבודה בו מעורבים גורמים רבים והאישור הסופי ניתן על ידי המשטרה וכיבוי אש בסמוך לפתיחת האירוע. לאירוע המוני נבנות בדרך כלל תשתיות מיוחדות ומתקיים ניהול אירוע מורכב, דבר המחייב הכנת נוהל מיוחד עם דרישה לתוכניות בטיחות ונהלי תפעול האירוע.

יש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לברר האם האירוע אותו אתה מתכנן טעון רישיון עסק.

חשוב- את הבקשה לרישיון עסק לאירוע המוני יש להגיש לפחות 40 יום לפני מועד האירוע המתוכנן.

לדרישות המשטרה פריט 7.7.ה לחץ – כאן.

לדרישות כיבוי אש לאירוע המוני חד פעמי לחץ – כאן.

להנחיות הרשות לאירועים המוניים לחץ – כאן.

בודק...