תושבים ותושבות
חניונים

חניונים לשרות הציבור בתשלום חייבים ברישיון עסק.

כל חניון יגודר בגדר צינורות להבטחת הכניסה במקום אחד המאושר על ידי מחלקת ההנדסה. (גידור החניון אינו חייב בהיתר בניה)

בכניסה, בתחום המגרש, יוצב מיבנה לשומר (אינו טעון היתר בנייה).

לחניון יוקם מחסום חשמלי שיופעל על ידי השומר או שיחובר למערכת תשלום ממוחשבת דרך תשלום במכונות תשלום או על ידי אחת מחברות התשלום עבור חניה הפועלות בארץ  סלופרק או פנגו, הכל לפי ההסדרים הנהוגים במועצה.

החניון חייב להקצות מקום לחניות נכים על פי התקן המחייב.

 

 

בודק...