תושבים ותושבות
כללי

בתי אוכל חייבים ברישיון עסק.

על בתי האוכל לעמוד בדרישת המפרט האחיד למסעדות ובתי קפה כפי שפורסם באתר הממשלה למפרטים אחידים.

לאתר המפרטים האחידים לחץכאן

לאתר לומדה לבתי אוכל, לחץ- כאן

בודק...