תושבים ותושבות
מכירת אלכוהול

עסקים שבהם נמכר אלכוהול, הן לצריכה במקום לפי רישיון ספציפי, והן לצריכה מחוץ לבית העסק, כגון מרכולים- יידרשו להתקין שילוט מתאים בעסק ולפעול על פי ההוראות לגבי הגבלת שעת מכירת האלכוהול וכן להקפיד על קיום מגבלות נוספות לגבי גיל הקונים

להנחיות הרשות לעסקים למכירת אלכוהול לחץ – כאן.

שעות פתיחת העסק– בעל עסק של מכירת אלכוהול לצריכה במקום המבקש לפעול לאחר השעה 24:00  יגיש בקשה  לקבלת היתר נפרד.

להנחיות הרשות – שעות פתיחה ומתן היתרי לילה לחץ – כאן.

בודק...