תושבים ותושבות
משחקים אלקטרוניים ומשחקי ביליארד

מתקני משחקים כהגדרתם בחוק רישוי עסקים טעוני רישיון.

משחקים” – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.
בסמכות רשות הרישוי לקבוע הגבלות על אישור משחקים מסוג זה אך החלטה זו צריכה להיות מפורסמת ומאושרת על ידי ראש ראשות הרישוי במסגרת פרסום ברשומות או כמפרט של הרשות המקומית.

בהעדר מפרט המפרט הגבלות על מיקום המשחקים וכמותם, כל בקשה תידון בנפרד.

להנחיות הרשות בעניין משחקים אלקטרוניים וחשמליים לחץ – כאן.

בודק...