תושבים ותושבות
רוכלות

רוכלות הינה כל עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור,
שלא בתוך מבנה של קבע.

עיסוק שהוא ברוכלות נייחת או ניידת נדרש לקבלת רישיון עסק מהמועצה.

העיסוק ברוכלות במרחב המועצה מוגבל לאזורים וזמנים מסוימים.

על מנת לעסוק ברוכלות במרחב המועצה יש להגיש בקשה לרישיון עסק ולמלא אחר דרישות המפרטים האחידים ונוהל המועצה.

להוראות המפרט האחיד “רוכלות מזון” לחץ – כאן.

להוראות המפרט האחיד בעיסוק הטעון רישוי לחץ – כאן.

להוראות המפרט האחיד “רוכלות אחרת” לחץ – כאן.

לחוק עזר למצפה רמון (רוכלים), תשכ”ה- 1964 לחץ – כאן.

למדיניות המועצה בעניין רוכלות לחץ – כאן.

לטופס בקשה לאישור זמני להצבת דוכן לחצו כאן.

 

בודק...