תושבים ותושבות
שעות הפעילות המותרות

בית אוכל יהיה רשאי לפעול עד לשעה 23:00.

במידה ומבוקש לקיים את פעילות בית האוכל מעבר לשעות אלו יש לקבל לכך היתר מאגף שפ”ע.

להנחיות הרשות – שעות פתיחה ומתן היתרי לילה לחץ – כאן.

בודק...