תושבים ותושבות
טיפול בזיהום אור

זיהום אור :
זיהום אור הוא עודף/אי כיוון אור בשמי הלילה. לרוב מתייחס המושג לאור מלאכותי הנוצר בידי בני אדם. זיהום אור גורם לבעיות אקולוגיות, מסתיר את הכוכבים בשמי הלילה לתושבי הערים ויוצר בעיות בריאות לבני האדם.

מטרת תקנות המועצה :
השגת תאורת חוצות איכותית ותקנית תוך הפחתת תצרוכת החשמל שלה ,שיפור איכותה ומניעת פגיעתה באדם ובטבע ככל האפשר. שמירה על משאב טבע ייחודי- שמי לילה חשוכים (שמורת “שמי לילה”).

כל הדרישות וההגבלות תואמות את הנחיות משרד התשתיות הלאומיות (משרד האנרגיה והמים), ואת התקן הישראלי 13201.

להנחיות תכנון תאורה- לחץ  כאן

להמלצות נלוות למכרזי תאורה- לחץ  כאן

בודק...