תושבים ותושבות
פינוי גזם וגרוטאות

גזם, גרוטאות ופסולת גדולה לא תוכנס למכלי האשפה הפרטיים ולמכלי האשפה של המועצה אלא תונח במתקנים המסומנים לכך ברחוב רק בימי הפינוי.

לאתר מצפה רמון- פינוי גזם וגרוטאות לחץ – כאן.

 

בודק...