תושבים ותושבות
התקנת מז”ח (מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)

כל עסק המופיע  בתוספת לתקנות בריאות העם ( התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ”ב- 1992  מחויב בהתקנת מכשיר כאמור ( מז”ח).

ניתן לקבל פטור מהתקנת מכשיר כאמור במקרים מסוימים ובאישור משרד הבריאות.

להנחיות להתקנת  מז”ח וקבלת פטור מהתקנת מז”ח לחץ – כאן.

בודק...