תושבים ותושבות
התקנת מפריד שומנים
  • עסקים שיש בהם מי שופכין מעורבים בשומנים וחומרים אורגניים ידרשו להתקין מיתקן מפריד שומנים. איסוף השומנים מהמתקן יעשה על ידי חברות המתמחות בפינוי פסולת שומנים למיתקן מחזור.

להנחיות המשרד להגנת הסביבה להתקנת ותפעול מפריד שומנים לחץ – כאן.

  • העסקים העיקריים הנדרשים להתקנת מיתקן מפריד שומנים הם: מסעדה, מפעלי מזון, מוסכים ועסקים להחלפת שומני סיכה לרכב וכן עסקים נוספים לפי דרישת תאגיד המים מעיינות הדרום.
  • השמנים המצטברים במתקן המפריד שומנים ישאבו על ידי חברה שאליה יפנה  בעל העסק לצורך פינוי השמנים לאתר מחזור שמנים. תעודות המשלוח ישמרו בעסק לצרכי מעקב וביקורת.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה הסביבתית ולתאגיד המים.

 

בודק...