תושבים ותושבות
המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה ממונה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

לאתר המשרד להגנת הסביבה- רישוי עסקים לחץ – כאן.

בודק...