תושבים ותושבות
אסבסט

הטיפול בעסקים בהם יש גגות אסבסט או מתקנים הבנויים מאסבסט מחייבים עמידה בהוראות מיוחדות.

בהוראות החוק נקבע כי לא יסלק או יפנה אדם אסבסט או פסולת אסבסט אלא לאתר פסולת כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט לשם הטמנתו.

פינוי אסבסט מהשטח יעשה רק על ידי קבלנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה לפינוי אסבסט והפינוי יעשה לאתרים מאושרים לאסבסט.

יש לוודא כי העסק והטיפול באסבסט עומד בהוראות החוק למניעת ניזקי האסבסט ובהוראות התקנות.
לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע”א-2011 לחץ – כאן.

 

 

בודק...