תושבים ותושבות
טיפול בזיהום אויר וריחות

עסקים שיש להם פוטנציאל לזיהום אויר וגרימת ריחות או שנמצאו כגורמי ריח בלתי סביר (כהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה – יוני 2013) יתבקשו לנקוט באמצעים למניעת הריחות וזיהום אויר.

למדריך לטיפול במפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה מיוני 2013 לחץ – כאן.

עסקים מסוג זה הם מסעדות ועסקים הכוללים בישול וצליית  בשר ובישול מזון, מפעלי מזון, מפעלים תעשייתיים וכד’.

היחידה לאיכות הסביבה תיקבע את סוגי המערכות הנדרשים לטיפול בזיהום האוויר ומניעת מטרדים לתושבים, לפי אופיו הפרטני של העסק.

בכל הנוגע למסעדות ובתי אוכל ראה את פירוט הדרישות בנוהל העירוני למניעת מטרדי איכות סביבה ממסעדות ובתי אוכל

להנחיות למניעת מטרדים מבתי אוכל לחץ – כאן.

עסקים שגורמים לאבק בתהליך היצור או שבתהליך היצור נוצרת פסולת, ידרשו להסדיר קליטת האבק והפסולת ישירות למכלי אחסון ולא לגרום לפיזורם באוויר, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ו/או הנחיות הרשות המקומית שיקבעו לפי נתוני העסק הפרטניים.

עסקים העוסקים בשיש וליטוש אבנים ידרשו לעמוד, בנוסף, בדרישות משרד העבודה למניעת מחלות הנגרמות מאבק של שיש.

בודק...