תושבים ותושבות
טיפול בזיהום קרקע
 • המשרד לאיכות הסביבה ינחה עסקים, אשר פעילותם מהווה פוטנציאל לזיהום קרקע בכול הנוגע לדרישות למניעת החדרת מזהמים לקרקע על ידי ריצוף מתאים, תעלות ניקוז לשמנים ודלק וביצוע בדיקות זיהום קרקע במידת הצורך.
 • העסקים העיקריים המועדים לזיהום קרקע:
 • תחנות דלק.

  מפעלי ציפוי מתכות.

  מפעלי מתכת.

  מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים.

  מפעלים למוצרי חלב וכד.

  כל מפעל שיוגדר כבעל פוטנציאל לזיהום קרקע

בודק...