תושבים ותושבות
מניעת קרינה אלקטרו מגנטית

עסקים המהווים גורם לקרינה אלקטרו מגנטית מסוכנת, כגון חוטי חשמל מתח גבוהה או שנאים גדולים, חייבים בבדיקה ואישור של המשרד להגנת הסביבה, שלהם היכולת המקצועית לבדיקת עוצמת הקרינה.

חשוב- משרד העבודה אחראי על פי החוק לוודא שעובדים אינם נפגעים מקרינה מסוכנת במפעל, אך הגורם בעל היכולת לבדוק ולהנחות כיצד יש לטפל בסכנות אלו הוא המשרד להגנת הסביבה.

עסק שנמצא כגורם לקרינה יידרש להגיש תוכניות להפחתת רמות הקרינה לרמות הנדרשות בחוק, ויישם את התוכנית לאחר אישורה על ידי המשרד להגנת הסביבה/ היחידה הסביבתית הרשותית.

לחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס”ט- 2009 לחץ – כאן.

 

בודק...