תושבים ותושבות
מניעת רעש ודרישות אקוסטיות
  • בעסק הגורם למטרדי רעש בלתי סביר כמוגדר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן- 1990, או שיש לו פוטנציאל לגרימת מפגעי רעש, תוכל היחידה לאיכות הסביבה לדרוש מיגון אקוסטי של המבנה ולבקש גם חוות דעת של אקוסטיקאי מוסמך להיותו של המבנה מוגן מדליפת רעש.
  • עסקים מועדים לרעש: עסקים בהם מותקנות מכונות היוצרות רעש, מסעדות המשמיעות מוסיקה, מפעלים עם מערכות רועשות, פאבים, אולמי שמחות, אולפני הקלטה, עסקים שיש בהם מערכות קירור ומיזוג גדולות חיצוניות ועוד.
    באזורי מגורים לא תתבצע פריקה וטעינה של סחורות מהשעה 21:00 ועד לשעה 7:00 למחרת בבוקר.

הנחיות מקצועיות מדויקות מצויות בתקנות למניעת רעש.

 

לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ”ג-1992 לחץ – כאן.

לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן לחץ – כאן.

 

 

בודק...