תושבים ותושבות
העברת הבקשה לגורמי הרישוי

עם הגשת הבקשה לרישיון, ולאחר שהיא תיבדק ותאושר על ידי עובדי המחלקה, תקבל אישור על הגשתה.
באישור זה ירשמו פרטי העיסוק נשוא הבקשה לרישיון, כפי שצו רישוי עסקים מגדיר אותם, כולל המספר הסידורי של הפריט בצו (“פריט הרישוי”).

לקישור טופס 3. אישור על הגשת בקשה לרישיון לחץ – כאן.

  • מחלקת רישוי עסקים מעבירה את בקשתך לגורמים שאישורם נדרש על מנת לתת לך רישיון עסק.
  • עובדי המחלקה יסבירו לך את תהליך הרישוי הצפוי לבקשתך. לאילו גורמי רישוי הבקשה מועברת- משרדי ממשלה וגורמי רישוי עירוניים שאישורם נדרש. כן יוסבר לך מי הגורמים שיערכו ביקורת בעסק וימסרו לך דרכי התקשורת עם כל אחד מהם, ככל שידוע להם, כך שתוכל לעקוב אחרי תהליך הרישוי.
  • חשוב לדעת– אישור על הגשת בקשה אינו מהווה רישיון עסק ולא בא במקומו.
בודק...