תושבים ותושבות
למה חשוב להוציא רישיון עסק?
  • הוצאת רישיון מבטיחה שהפעלת העסק, נעשית על פי דרישות החוק, ואינה פוגעת בציבור הלקוחות של העסק, עובדיו, ובסביבה בה הוא ממוקם.
  • קיומו של רישיון מבטיח ללקוחותיו כי הוא נגיש גם לבעלי מוגבלויות.
  • מאחר וחוק רישוי עסקים הינו חוק שאי קיומו מהווה עבירה פלילית, הרי שהפעלת עסק הטעון רישיון, ללא רישיון עלולה לגרור הליכים משפטיים, קנסות, צווי סגירה מנהליים ואף להביא לסגירתו הסופית בידי בית המשפט.
    אנו נעשה כל שביכולתנו לסייע לך על מנת שלא תגיע לכך.
  • במקרים רבים, תוקף ביטוח העסק תלוי בכך שהוא פועל ברישיון. בהעדר רישיון, אם חס וחלילה יקרה אסון, הביטוח שבעל העסק רכש עלול שלא להיות תקף.
  • גופים ציבוריים רבים, מתנים את ההתקשרות עם העסק בכך שיש לו רישיון כדין. גופים אלו לא יתקשרו עם העסק, לא ירכשו ממנו מוצרים ולא ישתמשו בשירותיו ללא רישיון.
  • עסקים העוסקים ביצוא נדרשים על פי רוב להציג רישיון בפני הלקוחות של העסק לפני ההתקשרות עמו.

לסיכום- הוצאת הרישיון מבטיחה עסק איכותי יותר, נגיש יותר, ומגדילה את סיכויי הצלחתו.

בודק...