תושבים ותושבות
מהו רישיון עסק?

לבעלות ובעלי העסקים קיימת אחריות כלפי ציבור הלקוחות והעובדים. מטרת רישיון העסק היא להבטיח כי ננקטו האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (“החוק”) קובע את החובה להוצאת רישיון עסק לכ-200 סוגי עסקים המתנהלים במדינת ישראל.  החוק נועד להבטיח שמירה על הציבור והסביבה.

לפי החוק, עסק טעון רישוי חייב ברישיון עסק כדי לוודא את מימוש מטרות חוק רישוי עסקים באמצעות קיום תנאים ודרישות.

בנוסף, רישיון עסק בתוקף לעסק הטעון רישוי, הוא תנאי למימוש פוליסות ביטוחים למיניהן.

לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח- 1968 לחץ – כאן.

בודק...