תושבים ותושבות
מפרטים אחידים- “נותני אישור”

על פי חוק רישוי עסקים, חויבו כל משרדי הממשלה, אשר אישורם נדרש לשם קבלת רישיון עסק, לפרסם את דרישותיהם המקצועיות מכל סוג עסק. (“מפרט אחיד”).

החובה לפרסם מפרטים אחידים נפרשה על פני מספר שנים כאשר בסופו של יום יפורסמו דרישות כל נותני האישור לכל סוגי העסקים הקיימים בצו רישוי עסקים. (למעט אם ניתן לנותן אישור פטור מפרסום מפרט אחיד או פטור חלקי. מתן הפטור מפורסם גם הוא בצו רישוי עסקים בטור נפרד).

למפרטים האחידים שפורסמו עד כה לחץ – כאן.

להנחיות השונות להלן הקישורים:

לאתר רישוי עסקים של משטרת ישראל לחץ – כאן.

לאתר רישוי עסקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחץ – כאן.

לאתר רישוי עסקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחץ – כאן.

לאתר רישוי עסקים של משרד הבריאות לחץ – כאן.

לאתר רישוי עסקים של הרשות הארצית לכבאות והצלה לחץ – כאן.

לאתר נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים- נגישות לחץ – כאן.

לאתר המשרד להגנת הסביבה (תעשייה ורישוי) לחץ – כאן.

בודק...