תושבים ותושבות
משטרה

לאתר משטרת ישראל – רישוי עסקים לחץ – כאן.

  • בצו רישוי עסקים נקבעו עסקים, אשר לשם קבלת רישיון לניהולם נדרש אישור משטרת ישראל.
  • לדרישות משטרת ישראל להוצאת רישיון עסק לפי סוגי העסקים לחץ – כאן.
  • אישור המשטרה יתקבל רק לאחר שימולאו כל הדרישות המפורטות באתר האינטרנט האמור.

בעל עסק יידרש להגיע לרכזת רישוי עסקים בתחנת המשטרה בדימונה, בתיאום מראש, על מנת לקבל את תנאי המשטרה לעסקו ויידרש לחתום של על קבלתם.

חשוב-  בסעיף 8א2 לחוק נכתב כי המשטרה רשאית להשתמש בסמכויותיה למניעת מתן רישיון עסק אם מצאה שמתקיימות נסיבות לכך בשל סכנה לשלום הציבור או ביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי של המבקש. על פי הפסיקה המשטרה רשאית למנוע מתן רישיון עסק גם אם היא אינה נותן אישור לפריט רישוי ספציפי.

חשוב- בכל מקרה של שינוי בעלותך בעסק, בסוגי עסקים בהם המשטרה היא נותן אישור, בקשת שינוי הבעלות תועבר למשטרה היכולה להתנגד להוצאת הרישיון לבעלים החדש.
לקישור לפרק שינוי בעלות במדריך זה לחץ – כאן.

בודק...