תושבים ותושבות
משרד הבריאות

לאתר משרד הבריאות- רישוי עסקים לחץ – כאן.

  • משרד הבריאות הינו גורם נותן אישור לצורך קיום מטרת החוק הנוגעת לשמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • העסקים העיקריים אשר לשם הפעלתם נדרש אישור משרד הבריאות הינם עסקי מזון.
    לאתר משרד הבריאות- פיקוח על עסקי מזון לחץ – כאן.
  • את דרישות משרד הבריאות מסוגי עסקים שונים ניתן למצוא במפרטים האחידים, ככל שפורסמו  ובאתר המשרד.

 

בודק...