תושבים ותושבות
משרד החקלאות

משרד החקלאות הינו גורם נותן אישור על מנת לקיים את מטרות החוק הנוגעות למניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

ככל שהעסק אותו תבקשו לפתוח טעון אישור משרד החקלאות, רשות הרישוי תעביר את הבקשה לגורמים הרלוונטיים במשרד לקבלת התייחסותם.

משרד החקלאות הסמיך את הווטרינרים העירוניים לתת אישור למספר פרטי רישוי.

לאתר משרד החקלאות- רישוי עסקים- לחצו כאן.

בודק...