תושבים ותושבות
משרד העבודה והרווחה

לקישור למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- רישוי עסקים לחץ – כאן.

  • משרד העבודה והרווחה הוא גורם נותן אישור לצורך קיום מטרת החוק של בטיחות הנמצאים במקום העסק ובסביבתו.
  • לשם בדיקה מהן דרישות משרד העבודה והרווחה לצורך מתן רישיון עסק יש לבדוק את ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.
בודק...