תושבים ותושבות
מתי יש להגיש בקשה לרישיון
  • בטרם פתיחת עסק הטעון רישיון.
  • שינוי במבנה העסק ובכלל זה הגדלה או הקטנת השטח.
  • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
  • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
  • שינוי בבעלות בעסק – ראה פרק “שינוי בעלות”. למעבר לפרק לחץ – כאן.
  • סגירת העסק מחייבת מתן הודעה כתובה למח’ רישוי עסקים.
בודק...