תושבים ותושבות
עיקרי הליך הרישוי
  • מורכבותו של הליך הרישוי תלויה במורכבותו של העסק. מדובר בתהליך חשוב וחיוני שיכול היות גם, כאמור, מורכב וארוך.
  • עסקים שונים נדרשים לאישורים של משרדי ממשלה שונים, “נותני האישור”, (על פי הסימון ב + בצו רישוי עסקים). כן יידרש אישור כי העסק מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה, ואישור גורמים שונים ברשות המקומית. הגורמים אשר אישורם נדרש לשם קבלת רישיון לעסקך ימסרו לך עם הגשת הבקשה לרישיון.
  • אנו ממליצים לך, לא להקל ראש בהכנות הנדרשות לשם הוצאת הרישיון, ולהיערך לכך מבעוד מועד, עוד בשלב של התכנון הרעיוני לפתיחת העסק.
  • חשוב לדעת- לא תמיד ניתן לקבל רישיון לעסק מסוים במקום מסוים. על מנת שלא להיגרר למפח נפש והוצאות כספיות מיותרות ואף להליכים משפטיים- מומלץ  לבדוק את היתכנות קבלת הרישיון וההוצאות הכרוכות בכך, מבעוד מועד.
  • חשוב לדעת– גם אם ניתן , עקרונית, לפתוח את העסק בו אתה חפץ במקום שאתה חושב לנכון, הוצאת רישיון יכולה להיות כרוכה בהוצאות כספיות שרצוי ונכון לבדקן עוד בטרם תיכנס למחויבות לפתיחת העסק.
  • תהליך הרישוי, מוגדר בצורה מפורטת ב

לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000 לחץ – כאן.

  • חשוב לדעת- הליך הרישוי הוא הליך מורכב ודורש לעיתים להיעזר בבעלי מקצוע המתמחים ברישוי עסקים, לצורך הכנת והגשת הבקשה והתוכניות הנלוות אליה. לעיתים גם יידרש טיפול בנושאים שונים על מנת להשלים את תהליך הרישוי.

בהליך הרישוי קיימים מספר שלבים:

 

השלב הראשון- קבלת מידע מוקדם בטרם תוגש הבקשה, הן מרשות הרישוי והן מיתר הגורמים אשר אישורם נדרש לשם קבלת הרישיון. ( “נותני אישור”).

השלב השני- הגשת הבקשה לרישיון, ביחד עם כל התוכניות והמסמכים הנדרשים ותשלום האגרה. ( יש לשים לב כי לגבי סוגי עסקים שונים יש להגיש תוכניות נוספות).

השלב השלישירשות הרישוי תבדוק שאכן הבקשה הוגשה כנדרש, ותעביר את הבקשה לכל הגורמים שאישורם נדרש לשם קבלת הרישיון (הן הגורמים החיצוניים והן הפנימיים ברשות). במסגרת שלב זה יערכו ביקורות בעסק ובעל העסק יקבל הערות מגורמי הרישוי הזונים.

השלב הרביעי- רשות הרישוי תרכז את תשובת כל גורמי הרישוי.

במידה ומי מגורמי הרישוי יסרב למתן הרישיון רשות הרישוי תודיע על כך לבעל העסק,

השלב החמישי- רשות הרישוי תשיב לבעל העסק – תוציא רישיון, היתר או תודיע על סירוב לבקשה.

כן תמצאו במדריך זה מידע- כיצד יחודש רישיון העסק, כיצד יתנהל הליך שינוי בעלים בעסק, ומה ניתן לעשות כאשר רשות הרישוי או נותן אישור יסרבו לבקשה לרישיון.

לחידוש רישיון העסק לחץ – כאן.

להליך שינוי בעלים בעסק לחץ – כאן.

להגשת השגה לחץ – כאן.

בודק...