תושבים ותושבות
קבלת היתר זמני

קיימים מספר מקרים בהם יינתן לך “היתר זמני” ולא רישיון קבוע.

היתר זמני ניתן לתקופה של עד שנה, וניתן להאריכו, בהתאם להוראות החוק, לתקופה של שנה נוספת.
היתר זמני יכול להינתן לתקופה כוללת של עד שנתיים.

המקרים הנפוצים של מתן “היתר זמני”:

  • ייתכן וגורם רישוי או נותן אישור אחד או יותר יבקשו לתת לעסק “היתר זמני” לתקופה קצובה של עד שנה (כאמור- ניתן להאריך בשנה נוספת). הסיבה העיקרית למתן אישור ל”היתר זמני” הינה כדי לאפשר לבעל עסק להשלים דרישות של אותו נותן אישור.
  • ייתכן ואחד מגורמי הרישוי טרם סיים את בדיקת העסק  גם לאחר שעברו המועדים הקבועים לכך בחוק. במקרה זה לרשות הרישוי, לאחר שהודיעה על כך לנותן האישור, סמכות להחליט לתת לעסק היתר זמני לתקופה שתקבע לפי שיקול דעתה, שלא תעלה על שנה ולאחר מכן לשנה נוספת.
  • בתום תוקפו של רישיון העסק התקופתי, במידה ונותני האישור אחד או יותר, לא יענו לבקשה לחידוש ההיתר, יראו אותם כאילו הסכימו למתן היתר זמני, ורשות הרישוי, לאחר שתודיע לנותן האישור על כך,תיתן לעסק היתר זמני.
בודק...