תושבים ותושבות
קבלת מידע בטרם תוגש הבקשה לרישיון עסק

במסגרת ההכנות לפתיחת העסק, ובמידה שנדרש לך מידע נוסף על המצוי במדריך זה, תוכל לקבל מידע נוסף במשרדינו.
המידע יימסר לך על ידי אנשי צוות המחלקה לרישוי עסקים, מידע זה ניתן כשירות לבעלי העסקים, ללא כל עלות כספית.
במידה ואתה מבקש לקבל מידע מוקדם מאנשי הצוות- מומלץ לתאם פגישה מראש.

מידע הנדסי יימסר לך במחלקת ההנדסה.

בירור כל המידע הנדרש מראש מונע השקעה כספית ונטילת התחייבויות שייתכן ולא תוכל לעמוד בהן, במידה ולא תוכל לקבל רישיון עסק בסופו של יום !!

בודק...