תושבים ותושבות
מידע מוקדם במחלקת ההנדסה

1) מידע המאפשר לבעל העסק לבחון האם השימוש המבוקש לעסק תואם את היתר הבנייה.
2) מידע המאפשר לבעל העסק לבחון האם בנכס קיימות חריגות בנייה.
3) מידע המאפשר לבעל העסק  לבדוק האם היתר הבניה הקיים לעסק תואם את מצבו של העסק בפועל.
4) מידע המאפשר לבעל העסק לבדוק אם השימוש המבוקש תואם את תוכניות המתאר החלות על מבנה העסק.

במידה ותבקש לקבל מידע בכתב יהיה עליך לבקש תיק מידע ממחלקת ההנדסה הכרוך בתשלום אגרה.

ניתן גם לבדוק באם המידע קיים באתר האינטרנט של מועצת מצפה רמון.

למחלקת ההנדסה במצפה רמון לחץ – כאן

הערה – מידע הנדסי חלקי ניתן לעיתים לקבל גם במחלקת רישוי עסקים, ככל והמידע מצוי ברשותה.

הבהרה:

  • תהליך הידברות עם אגף ההנדסה להסדרת חריגות בניה אינו מונע הליכי אכיפה על פי חוק רישוי עסקים ואף סגירת עסקים!
  • קיומו של הליך פלילי כנגד מבקש היתר לשימוש חורג או הסדרה של בנייה ללא היתר, יובאו במניין שיקולי הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשה לשימוש חורג או בקשה לשינוי עבור עסק או להיתר בנייה.
בודק...