תושבים ותושבות
מסלול קבלת רישיון בהליך מזורז א’
 • עסקים המוגדרים כ”מורכבים ברמה נמוכה” יוכלו לקבל היתר מזורז לאחר הגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.
 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- א’
 • הליך הרישוי:
  • ככלל, הליך הרישוי יהיה דומה להליך הרישוי ב”מסלול התצהיר” אלא שלאחר הגשת התצהיר יקבל בעל העסק היתר מזורז ויוכל לפתוח את עסקו.
  • ההיתר המזורז יהיה תקף ל 180 יום.
  • בתום 150 ימים ממתן ההיתר ישיבו נותני האישור  לבקשה לרישיון.
  • בתוך 7 ימים מתשובת נותני האישור תודיע רשות הרישוי אם היא מאריכה את תקופת ההיתר המזורז ב 90 ימים לבקשת נותני האישור, אם היא מסרבת למתן רישיון או האם הבקשה לרישיון מאושרת. (העדר מענה במועד כמוהו כאישור).
  • בהעדר סירוב- יונפק לבעל העסק רישיון בתוך 5 ימים מתום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז.
 • למעבר לפרק העוסק במסמכים הדרושים לחץ – כאן.
בודק...