תושבים ותושבות
רפורמת “הרישוי הדיפרנציאלי”
  • בינואר 2019 במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הוספו 3 מסלולי רישוי בהליכים מקוצרים. מסלולים אלו קובעים את הליכי הרישוי לפי מורכבותו של העסק.
  • פיצול הליך הרישוי למסלולים מקוצרים נפרדים נועד להקל הן על בעלות ובעלי העסקים והן על הרשות המקומית בהליך הוצאת הרישיון לעסקים הנחשבים לפחות מורכבים. להוראות המפורטות בעניין הוצאת רישיון בהליכים המקוצרים ראו פרק “רישוי דיפרנציאלי” – לחצו כאן.
  • החל מתאריך 01.01.2025 את הבקשה לקבלת רישיון בהליך מקוצר יהיה להגיש טרם פתיחת העסק. לאחר תאריך זה בקשה לרישיון לעסק אשר כבר פועל תטופל במסלול הרגיל בלבד.
  • בקשות לרישיון בהליך מקוצר יוגשו רק לגבי סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
  • שימו לב: הליך מתן רישיונות לעסקים במסלולי הרישוי הדיפרנציאלי הוא חלק מרפורמה נרחבת בחוק רישוי עסקים. הליך זה נכנס לתוקף ב-1.4.21. לכן, מומלץ לבעלות ובעלי העסקים לפנות למחלקת רישוי עסקים  טרם פתיחת העסק לשם קבלת מלא המידע הנוגע למסלול בו יוכלו לבקש רישיון.

 

 

 

בודק...