תושבים ותושבות
תוכניות בניין עיר

לקישור אתר המועצה בדבר תוכניות בניין עיר לחץ – כאן.

בודק...