תושבים ותושבות
שילוט חיצוני

אגף שפ”ע אחראי על מתן היתרים להצבת שלטים בעסקים בעיר.

לדרכי התקשרות לאגף שפ”ע של המועצה, לחץ- כאן

בודק...