תושבים ותושבות
מדיניות אכיפה של המועצה

מערכת האכיפה של הרשות המקומית פועלת על פי סדר עדיפויות ומדיניות אכיפה שאושרה על ידי הנהלת הרשות, מדיניות המביאה בחשבון גרימת מטרדים לציבור, רמת הסיכון לביטחון הציבור ועיסוק בעסקים עתירי קהל וכן הזמן שאורך תהליך הרישוי עד להוצאת רישיון עסק .

השלמת הליך הרישוי במהירות, יש בה כדי למנוע הליכים משפטיים או להקל בהם במידה וכבר החלו הליכים משפטיים אך עד לדיון המשפטי הושלם תהליך הרישוי.

למדיניות אכיפה של המועצה לחץ – כאן.

בודק...