תושבים ותושבות
מידע מוקדם מנותני האישור – “חוות דעת מקדמית”
 • החוק מאפשר לך לקבל “חוות דעת מקדמית” מהגורמים, שאינם המועצה, אשר תיזקק לאישורם לשם קבלת הרישיון.
  במסגרת חוות הדעת המקדמית אותם גורמים ימסרו לך בכתב את דרישותיהם המקצועיות לשם מתן אישורם לרישיון לעסקך.
 • קבלת “חוות דעת מקדמית” כרוכה בתשלום אגרה.
 • את הבקשה ניתן להגיש דרך מחלקת רישוי עסקים או ישירות לגורם המקצועי הרלוונטי.
 • טופס בקשה לחוות דעת מקדמית ניתן לקבל במשרדינו או להוריד בקישור לטופס 1 בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לחץ – כאן.
 • לבקשה לחוות דעת מקדמית יש לצרף תכנית עסק  כשהיא  ערוכה וחתומה על ידי “בעל מקצוע מוסמך” כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים. נזכיר כי הכנת תכנית עסק ותכנונו, הוא נושא מקצועי ולכן כדאי להיעזר בבעל מקצוע מנוסה.
  להנחיות המועצה- התוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון לחץ – כאן.
 • הגורם שמקבל בקשה לחוות דעת מקדמית ישיב עליה בתוך 30 יום (הגורם רשאי לבקש הארכה של 30 יום נוספים באישור גורם בכיר במחוז).
 • עסקי מזון- בשל רגישות תחום עיסוק זה, לשכת הבריאות ממליצה  להגיש בקשה למידע מקדמי, במיוחד בכל הנוגע לעסקים הקשורים במזון, כגון: מסעדות, בתי קפה, מרכולים, ומקומות ליצור מזון.
 • לשכת הבריאות המחוזית בבאר שבע היא לשכת הבריאות האחראית על מצפה רמון
בודק...